Δευτέρα, 15 Αυγούστου 2016

ΚΑΛΟ 15ΑΥΓΟΥΣΤΟ

0 σχόλια

Απολυτίκιο
Ἐν τῇ Γεννήσει τὴν παρθενίαν ἐφύλαξας, ἐν τῇ Κοιμήσει τὸν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε. Μετέστης πρὸς τὴν ζωήν, μήτηρ ὑπάρχουσα τῆς ζωῆς, καὶ ταῖς πρεσβείαις ταῖς σαῖς λυτρουμένη, ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Χρόνια πολλά, η Παναγία να μας δίνει κουράγιο και υπομονή.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχολιάστε χωρίς φόβο και πάθος!